კონფიდენციალურობა და გამჟღავნება პოლიტიკის განცხადება

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ჩვენ შეიძლება მიღწეული იქნეს ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით "კონტაქტი".

თითოეული სტუმარი ჩვენი საიტი, ჩვენი ვებ სერვერზე ავტომატურად ცნობს დაკავშირებით ინფორმაციას არ დომენიდან, ან e-mail მისამართზე. ჩვენ არ ვაგროვებთ ინფორმაციას მომხმარებელს, რომელიც დაათვალიეროთ ჩვენს ვებ გვერდზე (s).

რაც შეეხება cookies: ჩვენ არ ვიყენებთ შესანახად ნაჭდევებს სია შეღავათებით.

რაც შეეხება Ad სერვერები: ჩვენ არ ვთანამშრომლობთ და არ გაგვაჩნია რაიმე განსაკუთრებული ურთიერთობა არც რეკლამა სერვერზე კომპანიები.

თუ გრძნობთ, რომ ეს საიტი არ არის შემდეგ მისი განცხადებით საინფორმაციო პოლიტიკა, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ სახელმწიფო ან ადგილობრივი თავი უკეთესი ბიზნეს ბიუროს, სახელმწიფო ან ადგილობრივი მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ოფისი.

გავრცელების წესები

ეს საიტი არის ვებსაიტის მფლობელის (ებ) ის მიერ დაწერილი და რედაქტირებული პირადი ვებსაიტები.

ამ ვებგვერდის მფლობელს (ებ) ს არ ექნება კომპენსაცია პროდუქტებზე, მომსახურებებზე, ვებსაიტებზე და სხვადასხვა სხვა თემებზე მოსაზრების გაცემაზე. ამ ვებგვერდზე გამოთქმული შეხედულებები და მოსაზრებები არის მხოლოდ ვებგვერდის მფლობელები. თუ ჩვენ ვამტკიცებთ ან გამოვჩნდებით ექსპერტები გარკვეული თემის, პროდუქტის ან მომსახურების სფეროზე, ჩვენ მხოლოდ დავამტკიცებთ პროდუქტებს ან მომსახურებებს, რომლებიც ჩვენი ექსპერტიზის საფუძველზე მიგვაჩნია, რომ ამგვარი მოწონების ღირსია. ნებისმიერი პროდუქტის პრეტენზია, სტატისტიკა, ციტატა ან სხვა წარმოდგენა პროდუქტის ან მომსახურების შესახებ უნდა იყოს დამოწმებული მწარმოებელთან ან პროვაიდერთან.

ეს საიტი არ შეიცავს რაიმე მასალა, რომელიც შეიძლება წარმოადგინოს ინტერესთა კონფლიქტი.

ვიმედოვნებთ, რომ ეს ვებ – გვერდი დაგეხმარებათ მიიღოთ ინფორმირებული გადაწყვეტილება სამუშაოს ძიების და განაახლეთ / CV განაწილების სერვისების კომპანიის შერჩევისას.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი

JobERA.com არ წარმოადგენს ან არ იძლევა გარანტიას ინფორმაციის სიზუსტეს ან სანდოობას და არ იქნება პასუხისმგებელი ამ ინფორმაციის ნებისმიერი შეცდომის, გამოტოვების ან დაგვიანებისათვის ან მისი ჩვენების ან გამოყენების შედეგად გამოწვეული დანაკარგების, დაზიანებების ან დაზიანებებისათვის. ამ ვებგვერდზე განთავსებული ყველა ინფორმაცია არ წარმოადგენს რჩევას და JobERA.com არ არის პასუხისმგებელი მასში არსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე ან სხვაგვარად.

გმადლობთ ჩვენს საიტზე