სამოქმედო ზმნები სამუშაო პროგრამებისთვის

ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, როდესაც წერა CV და სამოტივაციო წერილი გამოყენება სამოქმედო ზმნები როგორც სამუშაოს კონკრეტული საკვანძო სიტყვები. არა მხოლოდ ამ ქმედებების სიტყვები გაზრდის თქვენს გავლენას CV დამსაქმებლების თვალში, მაგრამ ისინი შესაძლოა დაეხმარებოდნენ თქვენს CV- ს შერჩევაში, როდესაც რეკრუტერები გამოიყენებენ CV / რეზიუმე სკანირების პროგრამულ უზრუნველყოფას. როგორც წესი, გამოყენებული იქნება უნარ-ჩვევების, გამოცდილებისა და მიღწევების აღწერისას, სამოქმედო ზმებმა არ უნდა თქვან თქვენს " CV ან რეზიუმე როგორც თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ თქვენი დოკუმენტი ბუნებრივია.

CV სამოქმედო ზმნების სია

აქ არის სამოქმედო ზმნის სია, რომელიც გახდის თქვენს CV ან განაახლეთ ძლიერი მარკეტინგული დოკუმენტი:

უნარი
დაჩქარდა
დასრულებული
ზუსტი
მიღწეული
მოქმედებდა
აქტიურად
ადაპტირებული
მიმართა
ინიშნება
ურჩია
alerted
გამოყოფილი
გაანალიზებულია
უპასუხა
გაჩნდა
გამოყენებითი
დაინიშნა
შეაფასა
დამტკიცდა
ძალით
მოწყობილი
აწყობილი
შეაფასა
ენიჭება
დაეხმარა
ვარაუდი
დაარწმუნა
მიღწეულ
მოზიდული
აუდიტი
საავტორო
ავტომატური
დააჯილდოვა
დაბალანსებული
გაიზარდა
შეიძინა
ინფორმაცია მიაწოდა
გაფართოვდა
მოუტანა
ბიუჯეტში
აშენდა
გათვლილი
სიმძლავრე
ტყვედ
ფრთხილად
კატალოგში
გამოიწვია
თავმჯდომარე
კიდეც
შეიცვალა
კლასიფიცირებული
დახურულია
მწვრთნელი
თანამშრომლობის მიმართულია
შეგროვებული
კომბინირებული
შეაქო
კომენტარი
ეცნობოს
შედარებით
კომპეტენტური
შედგენილი
დასრულდა
შედგება
სრულყოფილი
გამოთვლილია
ჩაფიქრებული
გასაგებია
ჩაატარა
განიხილება
კონსოლიდირებული
აშენებული
კონსულტაციები
გაგრძელდა
გამუდმებით
კონტრაქტი
კონტროლი
აკონტროლებს
მოაქცია
კოორდინირებული
შესწორებული
შეესაბამება
დაჯდა
რჩევა
დათვლილი
შექმნა
გააკრიტიკა
გაშენებულია
მოჭრილი
შეეხო
გადაწყვიტა
თავდადებული
განსაზღვრული
დელეგირებული

მიწოდება
აჩვენა
საიმედო
აღწერილია
შექმნილია
განისაზღვრა
განვითარებული
შეიმუშავეს
დიაგნოზი
დიპლომატიური
მიმართულია
ფრთხილი
განიხილეს
გაგზავნილი
გავრცელება
დოკუმენტირებული
გაორმაგდა
შემუშავდა
მიღებული
edited
განათლება
განხორციელდა
ეფექტური
ეფექტურად
ეფექტური
ეფექტურად
აღმოფხვრილი
ჩართულია
წახალისება
დასრულდა
მოწონებული
ენერგიული
დაკავებული
ტექნოლოგიით
გაძლიერებული
გაფართოებული
ჩარიცხული
უზრუნველყოფილი
შევიდა
შეიქმნა
სავარაუდო
შეაფასა
შეამოწმა
გადააჭარბა
შესრულებულია
გაფართოვდა
დაჩქარებული
გამოცდილი
ექსპერიმენტის
განმარტა
შესწავლილი
გამოთქვა
გაგრძელდეს
მოპოვებული
შეთითხნილი
ხელი შეუწყო
შევსებული
დაფინანსებული
ჯარიმა
ორიენტირებული
საპროგნოზო
ჩამოყალიბდა
ჩამოყალიბებული

დაფუძნდა
მოიპოვა
შეიკრიბა
გენერირებული
ფასდება
გაიცემა
გაიზარდა
ხელმძღვანელობს
განახევრდა
სიფრთხილით
მძიმე სამუშაო
ხელმძღვანელობს
დაეხმარა
დაქირავებული
გამოვლენილი
განხორციელებული
გაუმჯობესდა
ინკორპორაცია
გაიზარდა
ინდექსირებული
გავლენა მოახდინა
ინიცირებული
ინოვაციური
დაათვალიერა
შთაგონებული
დამონტაჟდა
შემოიღო
მითითება
დაზღვეული
ინტეგრირებული
ინტერპრეტირებული

გამოკითხული
გააცნო
გამოიგონა
ინვესტიცია
გამოძიებული
ჩართული
გაცემული
შეუერთდა
ინახება
დაიწყო
შეიტყო
იჯარით
ლექციებს
ხელმძღვანელობდა
ლიცენზირებული
ჩამოთვლილი
შესული
გააკეთა
სასარგებლოდ
მართვა
შესაბამისი
მაქსიმალური
იზომება
შუამავლობით
mentored
გაერთიანდა
შეხვდა
განახლდა
მონიტორინგი
მოტივირებული
გადავიდა
დასახელდა
ნავიგაცია
მოლაპარაკება
დაკვირვების
გაიხსნა
ოპერაცია
მართული
უბრძანა
ორგანიზებული
კურირებდა
მონაწილეობა
შეაღწია
აღიქვა
შესრულდა
პირადად
დაარწმუნა
დანერგა
იგეგმება
ითამაშა
მოამზადა
წარმოდგენილი
თავმჯდომარეობს
დამუშავებული
შესყიდვა
წარმოებული
პროფესიონალიზმი
პროგრამული
აკრძალულია
დაპროექტებული
ხელი შეუწყო
შემოთავაზებული
იმ პირობით,
გამოქვეყნებული
ნაკითხი და ერუდირებული
შეიძინა
ატარებს
კვალიფიციური
დაკითხა
დააყენა
ადგილზეა
რეიტინგული
მივხვდი
მიღებული
აღიარებული
რეკომენდირებული
შეჯერებული
ჩაწერილია
დაკომპლექტდა
დიზაინი
შემცირდა
რეგულირდება
რეაბილიტაცია
დაკავშირებული
საიმედო
რეორგანიზაცია
გარემონტებული
შეცვალა
უპასუხა
იტყობინება
წარმოდგენილი
გამოკვლეული
გადაწყდება
მარაგი
უპასუხა
აღდგენილია
რესტრუქტურიზაცია
შედეგზე ორიენტირებული
განახლებული
შეცვალა
-განხილული
გადასინჯვა
შენახული
დაგეგმილი
უზრუნველყოფილი
შერჩეული
მსახურობდა
მომსახურება
მითითებული
შეიქმნა
shaped
გაიზიარა
აჩვენა
გამარტივებული
ნიჭიერი
შეამცირა
გაიყიდა
გაამყარა
მოგვარდება
დალაგებულია
ცდილობდა
გამოიწვია
ედგა
მითითებული
ისაუბრა
სტანდარტული
დაიწყო
საჭირო
გაამარტივა
გაძლიერდა
ხაზი გაუსვა,
გაუწოდა
სტრუქტურირებული
სწავლობდა
წარმოდგენილი
შეცვალეს
შეძლო
წარმატებით
შესთავაზა
შეჯამებული
შეუქცევადი
ზედამხედველობას
მხარი დაუჭირა
აჯობა
გამოკითხული
სისტემატიზებული
მოგვარება
მიზნობრივი
ისწავლება
შეწყდა
ტესტირება
აიღო
დაათვალიერა
traced
ადევნებდა თვალყურს
მოახდინეს
მომზადებული
ჩაიწერება
გადაეცემა
გარდაიქმნება
თარგმნა
ტრანსპორტირება
იმოგზაურა
მკურნალობა
გათლილი
სამჯერ
აღმოჩნდა
tutored
მსაჯობდა
აღმოჩენილი
მიხვდა
understudied
ერთიანი
ჩაიშალა
მხრიდან
განახლებული
გამოიყენება
გამოყენებული
ღირებულება
გამოთქმულა
დავადგინე,
მოინახულა
მოხალისეებად
ომი
იწონიდა
გაფართოვდა
გაიმარჯვა
კარგად მუშაობს
მუშაობდა
წერდა

შეამოწმეთ თქვენი CV / რეზიუმეების ორთოგრაფიული და გრამატიკა. გამოიყენეთ სიტყვა პროცესორი მართლწერის და გრამატიკის შემოწმება. თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული თქვენი უნარი აღმოაჩინოს გრამატიკული, პუნქტუაციის და ინგლისურ ან სხვა ენის გამოყენება შეცდომები ან თუ თქვენ გჭირდებათ დახმარება ორგანიზება თქვენი CV ან რეზიუმეგააგზავნეთ პროფესიონალი დახმარებისთვის.

გახსოვდეთ, რომ თქვენი CV / რეზიუმე უნდა იყოს მიზნობრივი, scannable და წარმოქმნის ჰიტები. თუ შენთან უჭირს CV წერა or რეზიუმე წერა ნაცვლად იმისა, რომ ვნახე ცარიელი ცალი ქაღალდი, გამოყენება CV ნიმუშები, CV თარგები, რეზიუმე ნიმუშები და რეზიუმეს ფორმა ან:

ყველაზე რეკრუტერები ველოდებით მიიღოთ სამოტივაციო წერილი თქვენი რეზიუმესა და CV- სთან ერთად.
ასე რომ, მოამზადეთ სამოტივაციო წერილი დარწმუნებული მკითხველი რატომ ხართ საუკეთესო კანდიდატი ინტერვიუ.
თუ შენთან უჭირს სამოტივაციო წერილი წერა გამოიყენოთ ერთი ამ:

სხვა მოქმედება ზმნები ინფორმაცია

იმისათვის, რომ წარმატებული იყოს თქვენი ქვეყნის სამუშაოს ძიება და სასურველი სამუშაოების მიღება, თქვენ უნდა მოამზადოთ ა სამოტივაციო წერილი და CV or გაგრძელება რომელიც თქვენ უნდა ელ მყისიერად დამსაქმებელთა შერჩევა სამსახურის ძებნა.

როდესაც თქვენ მიიღეთ მიწვევა ინტერვიუ, შეგიძლიათ მიმართოთ სავიზო და სამუშაო ნებართვა. შემდეგ მოემზადეთ და შეხედეთ კაბა კოდი იმიტომ, რომ როგორ კაბა არის ერთ ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ატრიბუტი მიმდინარეობს დაქირავებული.

შეამოწმეთ გასაუბრება do და არ, გასაუბრება რჩევები და სხვა სამუშაოს ძიების უნარ-ჩვევები გვერდები. გაირკვეს, თუ რატომ არის ხალხი არ დაქირავებული არსებული სამუშაო ადგილები.

გარდა ამისა, საერთაშორისო სამსახურის ძებნა, ვიზები, მუშაობის ნებართვა, სამოტივაციო წერილი, ბიოგრაფიები და რეზიუმეები, სამუშაო ინტერვიუები და კაბა კოდები გვერდებზე, თქვენ ნახავთ ძალიან სასარგებლო რჩევა ბევრ სხვადასხვა ქვეყანაში.

წარმატებებს გისურვებთ სამოქმედო ზმნები!